Pożyczki na raty dla bezrobotnych?

Wykresy na telefonie komórkowym i tablecie

Osoby bezrobotne, które utrzymują się dzięki zasiłkom nie mają właściwie szans na uzyskanie kredytu w jakiejkolwiek instytucji bankowej. Banki bowiem nie honorują taki źródeł dochodu jak różne świadczenia, alimenty czy zasiłki. Wymogiem niezbędnym do wnioskowania o kredyt jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa, czego nie zapewni bezrobotnemu comiesięczne wsparcie od państwa. Czy klient nie posiadający stałego zatrudnienia może zatem ubiegać się o pożyczki na raty w sektorze pozabankowym? Generalnie warunkiem niezbędnym do spełnienia podczas aplikowania o chwilówkę jest uzyskiwanie stałego dochodu. Niektóre firmy zaznaczają także konieczność zatrudnienia na terytorium Polski. Jednak to, czy środki finansowe zostaną przyznane wnioskodawcy często zależy od wielu innych czynników, nie tylko jego dochodów. Pożyczki na raty dla bezrobotnych wprawdzie są dostępne, lecz musi sprzyjać ku ich przyznaniu także ogólna sytuacja materialna konsumenta.

Pożyczki dla bezrobotnych są możliwe jedynie w niektórych instytucjach pozabankowych
Pożyczki na raty dla bezrobotnych?
Jak doskonale wiemy, głównym parametrem decydującym o udzielenia zobowiązania finansowego przez banki jak i instytucje spoza tego sektora jest zdolność kredytowa klienta. To możliwość to spłacenie zaciągniętej pożyczki zgodnie z wyznaczonym harmonogramem wraz z wszelkimi kosztami jej obsługi. Ocenia się ją na podstawie:

wysokości i źródła dochodów
historii kredytowej
wysokości spłacanych aktualnie zobowiązań finansowych
stałych miesięcznych wydatków
posiadania zabezpieczenia
innych czynników, takich jak liczba osób w gospodarstwie domowym, wiek czy wykształcenie
Instytucje pożyczkowe mogą nam zaproponować chwilówki na raty bez zaświadczeń lecz nie zmienia to faktu iż oceniają naszą zdolność kredytową. Swoją decyzję rozstrzygają biorąc pod uwagę wszelkie niezbędne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym. Są to także dane na temat wysokości i źródła dochodów. Jeśli klient nie jest nigdzie zatrudniony, pozostaje mu napisać w rubryce – bezrobotny. Szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku są w tej sytuacji małe, ale nie oznacza, że nie ma ich w ogóle. Posiadanie różnych świadczeń i dodatkowych źródeł gotówki może podwyższyć zdolność kredytową, choć dotyczy to tylko pożyczek sięgających niedużych kwot, które dany kredytobiorca korzystając ze swoich środków będzie w stanie uregulować w terminie. Mogą do tego celu posłużyć np. alimenty lub specjalne świadczenia z tytułu posiadanej niepełnosprawności. Pamiętajmy, że przy analizie wniosku o pożyczkę pod od uwagę brana jest także historia kredytowa oraz brak zaległych zobowiązań względem danego pożyczkodawcy.

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes